Bio

Iveta Hylasová Bachmannová (sólistka na anglický roh a hoboj), narozená v Košicích, studovala hru na hoboji na konzervatoři v rodném městě u prof. Štěpána Sklenku, poté pokračovala ve studiu na pražské AMU u Doc.Ludmily Ježové. Absolvovala letní hudební kurzy u prof. Maurice Borgue a Jean Louis Capezzali. Zvítězila ve více soutěžích v Čechách a na Slovensku, kde získala mimo jiné cenu Českého hudebního fondu za nejlepší interpretaci současného skladatele. Její první orchestrální zkušenosti byly jako sólo hobojistka v Mládežnickém orchestru Gustava Mahlera GMJO 1987-1988 pod vedením Claudia Abbada.Zde měla možnost pracovat s dirigentem Václavem Neumannem, Marcem Albrechtem, Manfredem Honeckem,sopranistkou Jessye Norman.

V letech 1991 - 1993 byla sólohobojistkou ve Státní filharmonii Košice na Slovensku. Od roku 1993 byla sólovou hráčkou na anglický roh v Symfonickém orchestru hl.města Prahy FOK, kde působila do roku 2003.Spolupracovala s dirigenty J.Bělohlávek, J. Kout, L.Pešek, S.Baudo, P.Altrichter.

V roce 1994 se stala zakládající členkou Pražské komorní filharmonie pod vedením šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka, kde působila jako sólová hobojistka do roku 2001. Od roku 2003 je v orchestru Deutsche Oper Berlin na pozici sólo anglický roh. Spolupracuje s dirigenty C. Thielemann, Sir S. Rattle, Sir D. Runnicles, J. Valčuha.

Sólová vystoupení s renomovanými českými orchestry a festivaly jako Pražské jaro, koncerty s Harmony Ensemble New York a komorními sólisty Deutsche Oper Berlin ukazují její sólové a komorní hudební aktivity. Mezi její CD nahrávky patří Koncert pro flétnu, anglický roh a orchestr Arthura Honeggera pod vedením Serge Bauda se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK, nebo sólová CD nahrávka s hudbou pro anglický roh od Telemanna, Haydna, Rejchu, Honeggera, Francaix, CD nahrávka s New York Ensemble, CD nahrávka s Pražskými madrigalisty.

Pravidelně hosťuje v Bamberger Symphony Orchestr, Gewandhaus Orchestr Lipsko, Staatskapelle Dresden, Hamburg Staatsoper, Komische Oper Berlín, Konzerthausorchestr Berlín a Deutsches Symphonie Orchestr Berlín.